תקנון האתר

 1. כללי:
  • nofiacakes.co.il(להלן: "האתר"), משמש כאתר לרכישת סדנאות ,קורסים לעיצוב עוגות בקצפת וציוד קונדטוריה מקצועי על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
  • בתקנון זה השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות והכוונה היא גם לנקבה
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אתר nofiacakes.co.il לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  • גלישה באתר ו/או רכישה בו, מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התנאים המופיעים בתקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 2. ביצוע רכישה באתר:
  • אתר nofiacakes.co.il מאפשר לך לרכוש באמצעותו :סדנאות וקורסים פרונטליים ודיגיטלים לעיצוב עוגות בקצפת וציוד קונדטוריה מקצועי, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.
  • הסנדאות והקורסים לעיצוב עוגות בקצפת אינם מבטיחים הצלחה או רווח כלכלי כלשהו.
  • כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי לבצע רכישות באתר. הרכישה מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לעסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
  • על מנת להשלים את תהליך ההזמנה/ הרכישה באתר, יש למלא פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה/הרכישה. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם.
 3. תשלום ואספקה
  • לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחוייב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר לפי המוצר אשר ביקש. המחירים באתר nofiacakes.co.il פטורים ממע"מ אך יתכנו עמלות המשתנות מעת לעת בגין תשלום אשראי.
  • אספקת מוצרים דיגיטלים תתבצע ללקוח בצורת שליחת פרטי גישה אישיים למשרד האחורי באתרnofiacakes.co.il אשר בו יימצאו כל תכני תכנית ההכשרה, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של אתר nofiacakes.co.il
  • לאחר סיום הרכישה תקבל פרטי גישה מידית למייל או לבהודעת טקסט / וואטסאפ שלך. תוכל להיכנס למערכת הקורס. הקורס או סדנה יתחילו במועד הפתיחה כפי שיפורסם מעת לעת.
 4. תנאים נוספים:
  • nofiacakes.co.il שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  • nofiacakes.co.il לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
  • nofiacakes.co.il לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  • nofiacakes.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, רשאית nofiacakes.co.il לבטל הרכישה, כולה או חלקה.
  • פרטי הגישה לקורס או סדנה דיגיטליים הוא עבור שם משתמש אחד. העברת פרטי הגישה לקורס לגורמים אחרים בין אם זה לאדם פרטי או גוף אשר אינו רכש את הקורס בעצמו הוא עבירה על החוק. תלמיד אשר יימצא עושה שימוש לא נאות בפרטי הגישה הפרטיים שלו יורחק לאלתר מהקבוצה ותיסגר לו הגישה לקורס או לסדנה. והוא חשוף לתביעה משפטית על הפרת זכויות יוצרים.
  • מוצרים דיגיטליים כגון קורסים וסדנאות הנמכרים בתנאי של גישה ללא הגבלת זמן מותנים בכך שהאתר פעיל , במידה ואתר יסגר מסיבה התלויה במנהלי האתר, לא תהיה לרוכשי השירותים כל טענה או תביעה כגון החזר כספי או שווה או פיצוי שווה ערך למוצרים שנרכשו בתנאי זה.
  • האתר יהיה סגור באופן קבוע בשבתות וחגי ישראל החל משעה טרם כניסת השבת/החג ועד לאחר שעה מצאת השבת/החג זמני השבת/החג בהתאם לאזור ת"א ומרכז ארץ ישראל, יתכנו חריגות משעות אלה עקב אילוצים של מנהלי האתר. תנאים אלו יחלו על כל גולש בכלל ולקוח שרכש שירותים בתשלום באתר והם תנאי בסיסי בהסכם מכירת השירותים .הגולש או הלקוח לא יוכל לבוא בתביעה או טענה בבקשה לפתיחת האתר בשבת/חג , בטענה בגין חריגה או הקדמה בזמני סגירת או פתיחת האתר או בבקשה להחזר כספי של כל מוצר בגין תנאי זה.
 5. מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים:
  • ביטול השתתפות בסדנה פרונטלית טרם 4 ימים מהתקיימותה – אין החזר מקדמת רישום. ביטול 4 ימים ומטה – מחייב תשלום מלא על הסדנה.
  • לא ניתן לבטל ולקבל החזר כספי בגין קורסים וסדנאות דיגיטליות בכלל.
  • מוצרי קונדטוריה ניתן לבטל/להחזיר בהתאם לחוק הגנת הצרכן בישראל.
  • כל ביטול/החזרה יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת support@nofiacakes.co.il .
 6. שמירה על פרטיות:
  • במידה והזנתם את פרטיכם לאתר, אנו נשמור על פרטים אלו ולא נעביר אותם לגורם שלישי. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לכם הודעות אינפורמטיביות או פרסומיות מאתנו (שלנו או של גוף אחר). בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות שליחת מייל אלינו עם בקשה להימחק מרשימת התפוצה
 7. זכויות יוצרים
  • כל מידע בצורת טקסט, תמונות, קבצי וידאו וקול המופיעים באתר האינטרנט הם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר וכותבי התכנים.
  • השימוש באתר ייעשה על פי תנאי השימוש באתר ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
  • זכויות היוצרים באתר לרבות בשם האתר, בתוכנות ובמידע המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו שייכות לבסט סלר מאסטרי או לבעליהם אשר אחסנו את המידע וזאת בין מחוץ אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.
  • אסור בתכלית האיסור להשתמש במאגר רשימת התלמידים, תכנים והכלים של תכנית הכשרה ליצירת רווח אישי
 8. אחריות
  • הקורס כולל לכל היותר 12 שיעורים.
  • סדנה כוללת לכל היותר 3 חלקים .

 

בברכה הנהלת האתר,
נופיה עיצוב עוגות בקצפת